pro

Aktivləşdirilmiş Alüminium

  • Aktivləşdirilmiş Alüminium

    Normal qaz və qurutma, PSA emalında tətbiqinizi təmin etmək üçün tam seriyalı alüminium növləri təklif edirik. Polimer istehsalının təmizlənməsi (PE), CS2, COS və H2S çıxarılması, qazlardan HCl çıxarılması, karbohidrogen mayelərindən HCl təmizlənməsi, adsorbent kimi alüminium katalizatorları, Qurutma, Təmizləmə (Multibed).