pro

Digər katalizatorlar

  • Digər katalizatorlar

    Sintetik ammonyak vahidindəki katalizatorlar və adsorbentlər, hidrogen istehsal edən vahid, PE emalında asetilen hidrogenləşmə katalizatoru, propan dehidrogenləşmə katalizatoru və s. Kimi petrokimyəvi və təbii qaz kimyəvi işlənmədə istifadə olunan serial və qrup katalizatorları da təklif edirik.