pro

Aktivləşdirilmiş karbon

  • Aktivləşdirilmiş karbon

    Aktivləşdirilmiş karbonlarımız əsasən PSA hidrogen emalı üçün qidalanma fondundakı C1 / C2 / C3 / C4 / C5 birləşmələrinin çıxarılması, təbii qazın təmizlənməsində civə çıxarılması üçün istifadə olunur.