pro

Katalizatorların islahatı

  • Katalizatorların islahatı

    İsteğe bağlı olaraq benzin və BTX hədəf məhsulları almaq üçün fasiləsiz islah katalitik emal (CCR) və yarı regenerasiya islah katalitik işləmə (CRU) üçün tam serial katalizatorlar təklif edirik.