pro

Co Mo əsaslı hidrotəmizləmə katalizatorunun turşu yuyulması prosesi üzərində iş

Cavab səthinin metodologiyası (RSM) tullantıların Co Mo əsaslı hidrotəmizləmə katalizatorunun nitrat turşusu qələviləşdirmə prosesini öyrənmək üçün istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatın məqsədi CO və Mo-nu sərf olunan katalizatordan suda həll olunan formada həlledici halına gətirmək, sonrakı təmizlənməsini və bərpasını asanlaşdırmaq və qatı tullantıların zərərsiz təmizlənməsi və ehtiyat istifadəsini həyata keçirmək idi. temperatur və qatı-maye nisbəti. Əsas təsir göstərən amillər reaksiya səthinin metodologiyası ilə müəyyən edilmiş və proses parametrləri və kobalt və molibden yuma dərəcəsinin model tənliyi qurulmuşdur. Modelin əldə etdiyi optimal proses şəraitində kobalt qələviləşdirmə nisbəti% 96-dan, molibden yuma nisbəti isə% 97-dən çox idi. Cavab səthi metodu ilə əldə edilən optimal proses parametrlərinin dəqiq və etibarlı olduğunu və həqiqi istehsal prosesinə rəhbərlik etmək üçün istifadə edilə biləcəyini göstərdi


Göndərmə vaxtı: 05 Noyabr -2020